امدادگران ارومیه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

امدادگران ارومیه

اخبار امدادگران ارومیه

اهدا مبلغ 2000 یورو توسط خیر ایرانی مقیم آلمان به امدادگران ارومیه

اهدا مبلغ 2000 یورو حدودا معادل 28 میلیون تومان به موسسه خیریه درمانی امدادگران عاشورا ارومیه حامی بیماران مبتلا به...

بازرسی اسناد مالی امدادگران ارومیه

بررسی و حسابرسی اسناد مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا ارومیه توسط جناب آقای دکتر زینالی بازرس امور مالیاتی از تهر...

آدرس : ارومیه ، خیابان بسیج ، روبروی دبیرستان دخترانه لعیا ، ساختمان 67 ، طبقه 1


شماره تماس : 04432257541