اطلاعات تمـاس خیریـه

موسسه خیریه امدادگران عاشورا

نشانی: تهران- بزرگراه رسالت (غرب به شرق)- بین۱۶ متری دوم و کرمان- جنب بوستان اقاقیا

روزهای مراجعه : شنبه،دوشنبه،چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳

شماره تماس: ۷۵۹۸۳۰۰۰-۰۲۱

داخلی معاونت فرهنگی : ۳۰۲

داخلی مددکاری : ۳۰۷ , ۳۰۸

داخلی صندوق صدقات : ۴۴۴

داخلی حوزه مدیریت : ۴۰۱

نمابـر: ۲۲۳۳۵۸۸۴

رایانامه : [email protected]