استان خراسان جنوبی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

استان خراسان جنوبی

اخبار امدادگران خراسان جنوبی

نظارت ستادی خیریه امدادگران در استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند

به گزارش خبرنگار امدادگران عاشورا اعضای تیم نظارت ستادی موسسه در تاریخ 30 تیرماه ضمن دیدار از شعبه بیرجند، فرآیند خ...

    آدرس : بیرجند،خیابان ارتش،مجتمع درمانی شهدا ، طبقه 1


    شماره تماس : 05632233669