جلسه امدادگران ارومیه با نماینده محترم آستان قدس رضوی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه امدادگران ارومیه با نماینده محترم آستان قدس رضوی

حضور معنوی رئیس محترم آستان قدس رضوی حاج آقا نوروزنژاد مسئول نمایندگی آستان قدس در اذربایجان غربی در موسسه خیریه امدادگران عاشورا ارومیه و برگزاری جلسه دوستانه با مدیرعامل واعضای محترم هیئت مدیره

مطالب مرتبط