کمـک میخواهـم

  ۱) معرفی نامه از مراکز درمانی ۲) در صورت درمان در مراکز غیر دولتی آوردن معرفی نامه از شورا یاری محل ، مسجد محل یا خیریه ها ۳) اصل گواهی پزشک (نوع بیماری,سابقه بیماری و نوع دارو و مدت استفاده) ۴) اصل و کپی پاتولوژی(بیماران مبتلا به سرطان) ۵) اصل شناسنامه ، کارت ملی،دفترجه
بیشتر بخوانید