مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387

1395/03/03::22:46

شرکت مددجویان اصفهانی در اردوی یک روزه در شهرضا

اردوی یک روزه ی زیارتی _سیاحتی ویژه مددجویان به همت موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان اصفهان برگزار شد.

بیشتر...
1394/10/09::5:11

عملکرد موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

بیشتر...
1394/07/27::0:48

عملکرد آماری شش ماهه اول سال 1394 موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

عملکرد آماری شش ماهه اول سال 1394 موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

بیشتر...

1395/06/06::21:5

تقدیر و تشکر از جناب آقای محمود کربی سرپرست بانک انصار استان اصفهان

خلقت آدمی بدون فرهنگ ایثار نقص می یافت

بیشتر...

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید