مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/12/25::3:3

توزیع کارت هدیه500,000 ریالی و بسته های یک کیلویی گوشت

موسسه امدادگران عاشورای استان فارس هرساله به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز اقدام به کمکهای نقدی وغیر نقدی تحت عنوان عیدی می نماید .لذا در پایان سال 94 نیز در راستای اقدامات سال گذشته اقدام به توزیع 200عدد کارت هدیه 500هزار ریالی و260عدد بسته یک کیلویی گوشت در بین بیماران نموده است.

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید