مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/10/04::11:00

-

رئیس هیئت امناء: حضرت آیت الله غلامعلی صفائی بوشهری

********************

رئیس هیئت مدیره: آقای دکتر غلامرضا حیدری

*****************

مدیر عامل: آقای دکتر احمد یزدان پناه

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید