مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/10/04::10:13

-

رئیس هیئت امناء: حضرت آیت الله علی حاتمی

******************

رئیس هیئت مدیره: آقای دکتر محرمی

*************

مدیر عامل: اقای غفاری

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید