مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/03/18::20:44

مقدمات احداث ساختمان مؤسسه و درمانگاه تخصصی خیریه امداد گران عاشورا در بروجن

بدنبال اهداء یک باب منزل مسکونی توسط خیربروجنی بنام حاج علیرضا ولیان واهداءمبلغ یک میلیارد ریال کمک نقدی توسط فرد نیکو کار دیگری بنام جناب آقای حاج ناصر درخشان بروجنی به مؤسسه خیریه امداد گران عاشورای بروجن و با هدف احداث ساختمان مناسب ودر شأن مؤسسه و بنا بر پیشنهاد واقفین محترم در جلسه هیئت مدیره مؤسسه مقرر گردید:

1 – پس از پیگیری های لازم زمینی به مساحت 7000 متر مربع واقع در حد فاصل شهرک های الهیه و فاطمیه بروجن وبا کاربری درمانی و موقعیت عالی به منظور احداث مرکز درمانی و ساختمانی مؤسسه در اختیار مؤسسه خیریه امداد گران عاشورا ی بروجن قرار گرفت.

2 - بهمین منظور با دعوت از کارشناسان فنی و تخصصی از استان های چهار محال وبختیاری و اصفهان جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان بروجن تشکیل و پس از طرح موضوع کارشناسان محترم نظریات مشورتی خود رابیان داشته و ضمن بازدید از زمین مورد اشاره، مقرر گردید در یک محدوده زمانی مشخص و پس از اخذ مجوزات لازم ،وتهیه نقشه های ساختمانی مراسم  کلنگ زنی و شروع عملیات ساختمانی آغاز گردد.

ضمناً یکی از کارشناسان باسابقه درمانی که درحال حاضر مدیریت بزرگترین بیمارستان خیریه اصفهان را به عهده دارد تقبل نمودند که به صورت داوطلبانه کلیه مراحل اخذ موجوز این مرکزرا از طریق وزارتخانه تا حصول نتیجه پیگیری نمایندو تعدادی از مهندسین و مشاورین ساختمانی نیز  تهیه نقشه و نظارت بر عملیات ساختمانی را بصورت داوطلبانه عهده دار شد.

 

.

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید