مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/01/22::21:48

برگزاری جلسه شورای موسسه

جلسه ی شورای موسسه در تاریخ 93/11/23 با حضور رییس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه شعبه مرکزي، اقاي  فتحیان برگزار شد

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید