مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1393/12/09::22:33

گزارش 3 ماهه اقدامات امدادگران عاشورا شعبه بندرعباس

1- درارتباط باجمع آوری کمکهای مردمی ، تعداد10صندوق سالنی در درمانگاهها وبیمارستانهای بندرعباس، ترمینال مسافری راه آهن، داروخانه ها نصب گردید ه است.


 

2- تعداد44نفربیمارسرطانی محروم دراین فاصله زمانی شناسایی ودر موسسه ثبت نام شدند.

3- پزشکان فعال درامدادرسانی که بیشترین سهم درکمکهای نقدی به موسسه داشتند، لوح تقدیر اهداشد.

4- جمع آوری کمکهای نقدی مردمی به مبلغ 55،338،000 ریال.

5- ایجادهماهنگی با بانک انصار، جهت معرفی مددجویان برای دریافت وام قرض الحسنه.

6- توزیع پوشاک وارزاق به ارزش 26،100،000 ریال.

7- شرکت درجلسه هم اندیشی سمن ها دراستانداری هرمزگان.

8- برای 8 خانواده سرکشی ومشاوره صورت گرفت.

9- شیمی درمانی نیم بها(265)جلسه برای تعداد135 نفر انجام شده است.

10- تعداد119 نفراز داروهای کمیاب شیمی درمانی ، بصورت رایگان دریافت کردند.

11- تعدادکل خدمات به مددجویان 349 مورد وجمع کل خدمات مبلغ 361،580،430 ریال بوده است.

12- دیدار بانماینده مردم بندرعباس در خصوص معرفی موسسه به خیرین استان.

**درتاریخ 27/10/93 جناب آقای دکترسلطان نژاد به اتفاق یکی ازسرداران بزرکوار از این موسسه بازدید کردند.                                                

 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید