مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1393/11/02::0:23

راه اندازی شعبه امدادگران استان گلستان

در جلسه ای که با  حضور رئیس هیئت مدیره موسسه با یکی از خیرین بانیِ ایجاد موسسه در استان گلستان برگزار گردید،  مقرر شد شعبه ای از امدادگران عاشورا در گرگان افتتاح شود . مکانی برای موسسه به مبلغ 60 میلیون تومان سالیانه اجاره گردید که  خانواده  نیکوکار موحدی  هزینه اجاره این ساختمان را برای مدت دوسال پذیرفتند. ایشان همچنین ماهیانه 10 میلیون تومان برای کمک حمایت از بیماران محروم وسرطانی تحت پوشش موسسه اهدا نمودند. 


 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید