مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

گزارشات شش ماهه معاونت مددکاری مرکز

گزارش شش ماهه اول سال1393 معاونت مددکاری:

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد 17,480  به ارزش 20,417,023,600 

 

 

 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید