مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
4/9/1392

اطلاعات شعبه خراسان جنوبی

رئیس هیئت مدیره : دکتر محمد حسن شریف آزاده

************

مدیر عامل: دکتر غلامرضا نجارزاده

************

 

آدرس:
خیابان ارتش،سه راه معلم،بیمارستان552 ارتش

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید