مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
4/9/1392

اطلاعات شعبه لرستان

رئيس هيئت مديره : دكتر سيد عليرضا شاهرخي 

مديرعامل : دكتر محمد شرفي 

 

 

 

آدرس:

 
گلدشت شرقی جنب بیمارستان تأمین اجتماعی دانشکده پیراپزشکی

 

تلفن : 06614220030

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید