مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

گزارشات ماهانه معاونت مددکاری مرکز

مرداد ماه 1393(12 روز کاری):

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد 2,224 به ارزش 3,403,360,000 ریال


 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیر ماه 1393(12 روز کاری):

 

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد3,318 به ارزش 4,041,055,000 ریال

 

  


خردادماه 93(12 روز کاری

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد 2,435 به ارزش 3,397,110,000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت ماه 93(14 روز کاری):

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد 2,495 به ارزش 3,787,174,700 ریال

 

 

 

 

 

 

فروردین ماه 93(12 روز کاری):

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد 1,372 به ارزش 2,224,556,900 ریال


 

 

 

 

 

 

اسفندماه 92(7 روز کاری):

 

جمع خدمات ارائه شده: تعداد 3,545 به ارزش 4,929,257,000 ریال

 

 

 

 

دی ماه 92(گزارش 12 روز کاری):

 

 

 

 

 

آذرماه 92:

در آذرماه سال 92 ، خدمات ارائه شده به مددجویان به تعداد 2168  و به ارزش 2.045.150.000 ریال بوده است که ر این خدمات تعداد 60 عدد ویزیت تخصصی و فوق تخصصی بوده ، 115 مورد ویزیت پزشک موسسه و 887 مورد نیز مشاوره و مددکاری .

بین خدمات ارائه شده به مددجویان 124 مورد خدمات پاراکلینیکی (شامل خدمات داروئی،مراکز درمانی و ندانپزشکی)،6  مورد بستری-جراحی و معرفی به سازمانهای دیگر،36  مورد تجهیزات و 539 مورد داروی تخصصی (سرطانی و صعب العلاج بوده )است .

همچنین به تعداد 183 مورد برای مددجویان جدید تشکیل پرونده داده شده است، 49 مورد دفترچه صادر شده،19 مورد کفلت مالی و 20 مورد صدور نامه وام انجام شده است.

کمک های بلاعوض (پوشاک و ارزاق) 115 مورد و تحقیق و سرکشی  از 15 خانواده نیازمندان انجام شده.

 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید