مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

گزارشات سالانه معاونت مددکاری مرکز

گزارش سالانه خدمات در سال 1392


جمع خدمات ارائه شده: تعداد 38,932 به ارزش 34,509,842,728 ریال


خدمات مددکاری:

 

خدمات اداری:

 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید