مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

خدمت پزشکان به بیماران امدادگران عاشورای مشهد مقدس

امدادگران عاشورا در استان خراسان رضوی از حضور فعال تر پزشکان خیَر استان خبر داد.

دکتر بیژن نژاد، مدیرعامل موسسه، در این خصوص گفت: «در راستای افزایش خدمت به بیماران موسسه در حال پیگیری هستیم تا از طریق کسر ماهیانه معادل ریالی یک برگ بیمه از سرجمع مطالبات پزشکان از سازمانهای بیمه ای امکان آن را فراهم سازیم.»

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید