مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
4/9/1392

اطلاعات و پروانه تأسیس شعبه کردستان

 

 

رئیس هیئت مدیره : دکتر طیب قدیمی

************

مدیر عامل: آقای علی پاشا محمدی

************

معاون اجرائی : آقای هدایی

************

 

آدرس:
میدان آزادی ،ستاد دانشگاه علوم پزشکی ،قسمت حراست

************

تلفن:

باقرهدایی

09183770699

دکتر طیب قدیمی

09188710050

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید