مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

برگزاری دومین جلسه ی موسسه خیریه ی امدادگران عاشورای هرمزگان

دومین جلسه ی موسسه خیریه امدادگران عاشورای هرمزگان در سال93 در تاریخ25/4/93 در دفتر بیمارستان صاحب الزمان(عج) با حضور 11 نفر از اعضای هیئت مدیره موسسه برگزار گردید. ضمن قرائت مصوبات گذشته و توضیح متعهدین، مصوبات جدید تصویب شد. اهم این مصوبات عبارتند از : ...

 

1.مقرر گردید جلسه ای با حضور استاندار هرمزگان در خصوص پیگیری و ثبت موسسه برگزار گردد تا مراحل ثبت سریع تر انجام پذیرد.

 

2.همچنین از سوی فرماندهی منطقه یکم ندسا مبلغ سی میلیون ریال جهت کمک به مددجویان به حساب موسسه واریز گردد.

3.مقرر گردید اقدامات لازم جهت تشکیل جلسه ای با حضور خیرین استان در یکی از هتل های بندرعباس در راستای معرفی موسسه خیریه امدادگران عاشورای هرمزگان صورت پذیرد.

4. از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از این پس مددجویان پرتو درمانی به صورت رایگان در مرکز پرتو درمانی امید بندرعباس پذیرش خواهند شد.


صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید