مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

حساب های موسسه امدادگران عاشورا توسط موسسه حسابرسی یکتا روش امین عضو حسابداران رسمی مورد تائید قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه امدادگران عاشورا در اظهار نظر اعلام شده از سوی حسابداران رسمی آمده است: " صورت های مالی و وضعیت مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مطلوب نشان می دهد.


صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید