مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1/9/1392

گروه ارتوپد

دکتر سید احمد موسوی

دکتر محمدتقی طهماسبی

دکتر  محسن عمادالدین

دکتر علیرضا رحیم نیا

دکتر غلامرضا شاه حسینی

دکتر سید پیمان میر شاهولد

دکتر محمدعلی عقابیان

دکتر الهی

دکتر فرشته تلخابی

دکتر کاووس وزیری

دکتر خلیل علی زاده

دکتر نادر نراقی

دکتر حمیدحسین زاده

دكتر حميدرضا سيد حسين زاده

دكتر مرتضي جان نثاري

دكتر امير جعفر اللهي 

دكتر محمدعلي عقابيان

دكتر سيد مصطفي سادات

دكتر عليرضا رحيم نيا 

دکتر غلامحسین کاظمیان 

 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید