مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1/9/1392

گروه چشم پزشکان

کتر احمد شجاعی

دکتر حسین محمد ربیع

دکتر محمد قاسمی برومند

دکتر خسرو جدیدی

دکتر مصطفی نادری

دکتر گیتا غیاثی

دکتر منصور وافی

دکتر محسن رمضان زاده

دکتر بهرام عین الهی

دکتر محمود بابایی

دکتر محسن کاظمی مقدم

دکتر محمد رضا جعفری نسب

دکتر نیره احسان دوست

دکتر علی مرادی

دکتر سید علی محمد سادات اخوی

دکتر شاهرخ رامین

دکتر فرشید پرکار

دکتر محمد حسن طریقت منفرد 

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید