مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

اطلاعات شعبه گیلان

رئیس هیئت امناء: دکتر فریبرز منصور قناعی

نایب رئیس هیات امناء: دکتر سید احمد قیامی تکلیمی

************

رئیس هیئت مدیره: دکتر حیدرعلی بالو

نایب رئیس هیئت مدیره: شاهپور عیسی پورشیخعلی کلایه

مدیر عامل:  سید علی صدر

************

 

آدرس:

رشت- فلکه گاز- خیابان نامجو- روبروی بیمارستان تتونکاران- جنب بسیج جامعه پزشکی 

موسسه خیریه امدادگران عاشورا گیلان

کد پستی:13377-41937

تلفن و فاکس:33368660-013

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید