مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1/9/1392

گروه داروسازان

دکتر رسول دیناروند

دکتر حمیدرضا جمشیدی

دکتر احمد شیبانی

دکتر محمود بیگلر

دکتر محمدرضا شمس اردکانی

دکتر محسن اسکندر

دکتر صادق سکوت آرانی

دکتر مرتضی آذرنوش

دکتر حسن رئیسی

دکتر قاضی نیا

دکتر آزاده آزادی سامیان

دکتر سلطانی

دکتر مهرداد پناهگاهی

دکتر حسن دباغی

دکتر اعظم صید رفاه

دکتر محمدرضا زرگرزاده

دکتر محمد یزدانی

دکتر سید محمدرضا میرباقری

دکتر احمد جاویدی

دکتر علیرضا انصاری

دکتر پرویز داداشی

دکتر فرامرز اختراعی

دکتر کامبیز امجدی

دکتر صادق رجایی

دکتر سید مهدی موسوی

دکتر صادق محبی

دکتر فاطمه ثقفی

دکتر سعید آرش

دکتر نصرا... توزنده جانی

دکتر نرگس کوهلی

دکتر رضوانی فر

دکتر احمد آلیاری

دکتر اعظم حیدر زاده

دکتر الهه راهنما

دکتر اکبر سعیدی

دکتر چیت ساز

دکتر رسول یوسفی بهزادی

دکتر داریوش عابدی

دکتر رضا مساعد رونیکانی

دکتر زهرا آخرت دوست

دکتر سعداله پرویزی

دکتر سعید آرش

دکتر سودابه رئیسی فر

دکتر سید مهدی موسوی

دکتر سیده پریسا پور موسوی

دکتر سیمیندخت عامری نظر

دکتر صاحب لاجوردی

دکتر صادق سکوت آرانی

دکتر عباس یزدانی

دکتر عقیل علیدادی

دکتر علی شریف اعلم

دکتر علی مراد انصاری

دکتر محسن اسکندری

دکتر محمد پور وزیری

دکتر محمد حسین سلطانی

دکتر مصطفی کریمی

دکتر معصومه مظاهری

دکتر مهدی پیر صالحی

دکتر مهرداد پناهگاهی

دکتر نرگس کوهی

دکتر نصراله توزنده بانی

دکتر نوشین محمدحسین

دکتر نیلوفر شمس الکتابی

دکتر  کامبیز امجدی

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید