مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1/9/1392

گروه پرستاران

ناهید نجفیان***زهرا نوشاد حقیقی***فاطمه یکتا پناه***ناهید مرادی***فهیمه مومن بیک***سید ضرغام الدین میرعمادی***فاطمه سلیمانی***زهرا دانیال***زهرا پاجیک***آرزو سیفی***لاله فانی صابر***محمد علی خوشنویس***عفت خوش طینت***وحید وزیرزاده توربی***زهره کلانتری***سید سکینه میرحسینی***فرشته امیدیان وندچالی***ولی نوری زاده فیروز آبادی***یحیی حاجی***فروغ محتشم خانی***حمیدرضا پاکروان***فرزاد شیرازیان***مریم طوقانیان***زهرا فرحی***بهشته طبرسی***پروین برزگران***نسرین اسدی غلامی***مریم عطوفی***ملیحه افتخارمنش**کبری بوربور***فاطمه فشندی نژاد***مهین ربیعی***معصومه سقا***بهرام بیات پور***اسماعیل نصرآبادی***اعظم صادق فر***جهانی***فرشته سیستانه ای***محمد بیگناه***عطیه چترچی***محبوبه نجف آبادی پور
صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید