مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/09/23 11:27

پذیرش بیماران سرطانی امداگران عاشورا در بیمارستان های دولتی و نظامی هرمزگان

چهارمین جلسه هیئت مدیره امدادگران عاشورای هرمزگان درحالی برگزار شد که رئیس هیئت مدیره امدادگران عاشورای مرکز، رئیس بهداشت و درمان ناجا و تعدادی از اعضای هیئت مدیره امدادگران عاشورای هرمزگان  حضور داشتند.

مدیرعامل موسسه در خصوص مصوبات جلسه اظهار داشت: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دکتر حیرانی با حضور در جلسه متعهد شد در جهت تخفیف هزینه شیمی درمانی در سطح درمانگاه های موجود هماهنگی های لازم را صورت دهد.

آقای خارا افزود: در راستای افزایش خدمت رسانی به مددجویان مقرر شد بیماران سرطانی در تعدادی از بیمارستانهای دولتی و نظامی به تفکیک سقف ریالی برای هر بیمارستان هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید