مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1396/03/02::21:1

عیادت از مددجو و فرزند تازه متولد شده

وی در ادامه اذعان کرد این دیدار و این عیادت بسیار باعث خوشحال شدن مددجو تحت پوشش شد

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید