مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1395/11/17::1:36

برگزاری جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره مؤسسه استان در تارخ 95/11/11با حضور اعضاء تشکیل گردید.

-   از روشهای متنوع برای تبلیغ و شناسایی هرچه بیشتر مؤسسه استفاده شود.

-   با برخی از صنوف و شاغلین در مشاغل نسبتاً پر در آمد مانند پزشکان – مهندسان – وکلا و ... ارتباط مقتضی برقرار و از آنان برای همکاری با مؤسسه دعوت بعمل آید.

-   سعی شود نسبت به شناسایی خیرین بومی و خارج از استان اقدام و با آنان ارتباط برقرار شود.

-   نسبت به تهیه تیزر تبلیغاتی و پخش از سیمای استان پیگیری شود.

-   از ظرفیت نشریات استان برای معرفی مؤسسه استفاده گردد.


صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید