مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1395/08/15::23:44

اردوی فرهنگی -تفریحی مددجویان موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان

اردوی فرهنگی -تفریحی مددجویان موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان روزسه شنبه تاریخ 95/8/11از ساعت 8:30تا 4:30بعداز ظهر برگزار شد.

این اردو در یکی از باغ های جاده ی اصفهان نجف اباد- کوشک با حضور جمعی از مددجویان موسسه برگزار شد .

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید