مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1395/06/06::21:5

تقدیر و تشکر از جناب آقای محمود کربی سرپرست بانک انصار استان اصفهان

خلقت آدمی بدون فرهنگ ایثار نقص می یافت وهستی این کاستی را برنمی یافت هبوط ادمی بدون راست قامتان  عرصه ایثار ، راهی برای عروج نداشت 

بدون شک همکاری و توفیق خدمت خالصانه شما خیر گرامی جناب آقای محمود کربی سرپرست بانک انصار استان اصفهان با مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا موهبت بزرگی است که برای همگان میسر نمی گردد وبدانید شما انتخاب

شدهء خداوند برای انجام این کار خیر هستید ٰبدینوسیله از زحمات خالصانه وبی دریغ شما با این مؤسسه تقدیر وتشکر می گردد  


توفیق روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید