مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1395/05/24::1:33

جلسه هیأت مدیره مؤسسه امدادگران عاشورا اصفهان

در این جلسه گزارشی از اقدامات 4 ماهه اول سال 95توسط مدیر عامل مؤسسه جناب آقای دکتر انصاری پور ارائه شد که یکی از مصوبات جلسه ، راه اندازی شعبات شاهین شهر وشهرضا بود ومقررشد پس ازبررسی های  لازم وانتخاب هیأت امناء وهیأت مدیره توسط این شهرستانها ودر صورت تأمین منابع مالی پایداراین شعبات راه اندازی گردد ,از مصوبات دیگر این جلسه در خصوص مکان مؤسسه قرارشد افراد هیأت مدیره تلاش نمایند تا با تأمین منابع مالی توسط خیرین  مکان فوق خریداری گردد

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید