نظارت ستادی از موسسه امدادگران عاشورا آذربایجان غربی

نظارت ستادی با حضور معاونت امور استانها از موسسه امدادگران عاشورا آذربایجان غربی انجام شد.

جلسه با اعضاء هیات مدیره موسسه ارومیه و نظارت از معاونت های مختلف مددکاری، مالی و روابط عمومی ازدیگر اقدامات این بازدید بود.

مطالب مرتبط