خدمات موسسه خیریه امدادگران

دامنه خدمات درمانی موسسه:

–   کمک هزینه دارویی و مکمل های غذایی کمک درمانی

–   کمک هزینه خدمات پاراکلینیکی (بیمارستانی، تصویربرداری، آزمایشگاهی)

–   ارجاع بیماران به پزشکان داوطلب و خیّر متخصص و فوق تخصّص و ویزیت بیماران توسط پزشک موسسه

–  مشاوره درمانی و روحی و حمایت های معنوی از بیماران

–  هماهنگی و تامین اعتبار برای ارائه وام درمانی به مددجویان

–  هماهنگی برای کفالت مالی بیماران خاص توسط خیرین

–   خدمات حمایتی از جمله ارزاق نوروزی و ماه مبارک رمضان، برای مددجویان واجد شرایط

–  کمک های فرهنگی و آموزشی از جمله سفرهای زیارتی، عیادت از بیماران، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و پیام های مکتوب و تصویری از طریق نشریات گوناگون و شبکه های اجتماعی و برگزاری دوره های آموزشی