استان یزد

اطلاعات مرکز یزد

مدیرعامل : محمد رضا منتظری

آدرس : یزد، میدان شهید بهشتی، ابتدای خیابان شهید رجایی جنب کتابخانه امیر کبیر

تلفن :