استان گلستان

اطلاعات مرکز گلستان

مدیرعامل : محمداسماعیل ملازم

آدرس : خیابان پاسداران – کوچه استادیوم ورزشی – ساختمان پاسارگاد – واحد ۱۳

تلفن :