استان چهارمحال و بختیاری

اطلاعات مرکز چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل : دکتر کامران همتیان

آدرس : شهرکرد – خ ۱۷ شهریور – کوچه ۳۱  – ساختمان مؤسسه

تلفن : ۰۳۸۳۳۳۵۰۹۹۲