استان مازندران

اطلاعات مرکز مازندران

مدیر عامل : دکتر حسنعلی نیّرین

آدرس : بلوار آزادی – روبروی شهرداری – کوچه شهید نوری – ساختمان موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام – طبقه دوم

تلفن : ۰۱۱۳۳۳۵۳۲۶۰