استان زنجان

اطلاعات مرکز زنجان

مدیر عامل: دکتر محمد محرمی

آدرس : بلوار ۲۲ بهمن، ضلع جنوبی میدان، میدان مدرس، درمانگاه شهیدمطهری سپاه انصار المهدی، طبقه ۲

تلفن :

فکس : ۰۲۴۳۳۱۵۹۱۵