استان خوزستان

اخبار استان خوزستان

اطلاعات مرکز خوزستان

مدیر عامل : آقای جمال کوتی

آدرس : اهواز – پل پنجم – نرسیده به فلکه دانشگاه – جنب اورژانس ۱۱۵ – ساختمان اداری شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

تلفن : ۰۶۱۳۳۳۶۴۴۳۵