استان خراسان رضوی

اخبار استان خراسان رضوی

اطلاعات مرکز خراسان رضوی

مدیر عامل: آقای محمد حسین عباسی

آدرس:
واحد مددکاری : میدان بسیج، درمانگاه حسین بن علی(ع)، طبقه دوم

تلفن : ۰۵۱۱۸۵۹۰۰۹۴