استان خراسان جنوبی

اخبار استان خراسان جنوبی

اطلاعات مرکز خراسان جنوبی

مدیر عامل : دکتر محمد رضا حاجی آبادی

آدرس : بیرجند، میدان ابوذر، خیابان ارتش، مجتمع بهداشتی ودرمانی شهدا، اتاق ۲۱۴

تلفن :