استان بوشهر

اطلاعات مرکز بوشهر

مدیر عامل : آقای دکتر احمد یزدان پناه

آدرس : خیابان امام خمینی، خیابان توحید، کوچه شبنم ۵، فرعی اول،سمت چپ، پلاک ۱۴

تلفن : ۰۷۷۳۳۵۸۲۱۴