استان اذربایجان شرقی

اخبار استان آذربایجان شرقی

اطلاعات مرکز اذربایجان شرقی

مدیر عامل : حسین صابری

آدرس : ارومیه، جنب بیمارستان شهید عارفیان، خیابان بسیج، روبروی دبیرستان دخترانه لعیا، ساختمان ۶۷

تلفن : ۰۴۴۱۲۲۵۷۵۴۱