استان آذربایجان غربی

اخبار استان اذربایجان غربی

اطلاعات مرکز اذربایجان غربی

مدیر عامل : حسین صابری

آدرس : ارومیه، جنب بیمارستان شهید عارفیان، خیابان بسیج، روبروی دبیرستان دخترانه لعیا، ساختمان ۶۷

تلفن : ۰۴۴۱۲۲۵۷۵۴۱